732

هفتاد و یکمین کارگاه شاهنامه خوانی توسط انجمن ادبی فایز دشتی در فرهنگسرای شهید شهریاری خورموج برگزار شد.

هفتاد و یکمین کارگاه شاهنامه خوانی در خورموج برگزار شد

ه گزارش  شبکه خبر بوشهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر ،مسعود بهرامی در این کارگاه که ١٠٠ بیت از داستان رستم و سهراب توسط فاطمه حسینی خوانش شد، گفت: داستان به اینجا رسیده بود که سهراب در کشاکش جنگ رستم را به زمین زد اما به رسم جوانمردی از کشتن رستم صرف نظر کرد.

شاهنامه شناس خورموجی افزود: بعد از استراحتی کوتاه یکبار دیگر دو پهلوان روبروی هم قرار گرفتند و اینبار رستم با تمام توان سهراب را به زمین زد و بدون معطلی سینه ی سهراب را با خنجرش شکافت و جهان در مقابل دیدگان سهراب سیاه شد.

وی ادامه داد: سهراب که به دلیل ناپختگی جوانیش شکست خورده بود به رستم گفت که در مرگ من بی تقصیری اما اگر پدرم رستم از کار تو آگاه شود بی درنگ تو را زنده نخواهد گذاشت.

بهرامی اضافه کرد: رستم تا نام خود را از زبان سهراب شنید آسمان بر سرش خراب شد و با تضرع به سهراب گفت بگو از رستم چه نشانی داری؟

وی خاطرنشان کرد: سهراب مهره ای را که مادر به دستانش بسته بود به رستم نشان داد و حقیقت آشکار شد.

بهرامی افزود: در ادامه ایرانیان از ماجرا خبردار می شوند و با رستم شروع به همدردی می کنند.

اضافه کردن نظر

تبلیغات