5040

سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان از امضای تفاهم‌نامه با ادارات دولتی جهت تکمیل شناسنامه سلامت میان‌سالان خبر داد. 

   
به گزارش شبکه خبربوشهر، مهندس ماریا خویش دوست گفت: مراقبت‌های بهداشتی میان‌سالان به دلیل مولد بودن این گروه سنی، تأثیر رفتارهای این گروه بر ابعاد مختلف سلامت خانواده، تأثیر مخاطرات سلامت، مرگ‌ومیر و ناتوانی‌های این گروه سنی بر حیات، پویایی و سلامت سایر افراد خانواده دارای اهمیت ویژه‌ای است.
وی افزود: یکی اولویت‌ها و برنامه‌های مهم طرح تحول نظام سلامت مراقبت از گروه‌های سنی 30 تا 60 سال می‌باشد که در همین راستا شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان، به‌منظور بالا بردن پوشش مراقبت این برنامه، تفاهم‌نامه‌ای با روسای ادارات امضاء کرده است.
مهندس ماریا خویش دوست تصریح کرد: در جلسه‌ای که در فرمانداری دشتستان، با حضور فرماندار، روسای ادارات و سازمان‌ها برگزار شد، به برنامه‌های طرح تحول سلامت اشاره شد و با توجه به اشتغال گروه سنی میان‌سالان در ادارات چنین تفاهم‌نامه‌ای امضاء و به تصویب رسید.
 سرپرست شبکه بهداشت و درمان دشتستان اظهار داشت: واحد سلامت خانواده ستاد شهرستان، کارت‌های مخصوص این مراقبت‌ها را تهیه و به ادارات ارسال نموده و رابطین بهداشتی ادارات ضمن اطلاع‌رسانی و آگاهی دادن مراقبت‌های دوره میان‌سالی به کارکنان، آنها را ملزم به انجام این مراقبت‌ها در مراکز خدمات جامع سلامت تحت پوشش خودکرده است.
مهندس ماریا خویش دوست خاطرنشان کرد: با 28 سازمان و اداره دولتی تفاهم‌نامه امضاءشده که انتظارمی‌رود بیش از یک هزارو 500 نفر از گروه میان‌سالان شاغل در ادارات و سازمان‌ها این خدمات را دریافت نمایند.

تبلیغات