5042

معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان از توزیع 365 سبد تغذیه‌ای بنیاد علوی ویژه زنان باردار و شیرده نیازمند در دشتستان خبر داد.

به گزارش شبکه خبربوشهر، محمدحسین دریسی با اشاره به توزیع سبدهای تغذیه‌ای بنیاد علوی در دشتستان گفت: زنان باردار و شیرده نیازمند دشتستان هر دو ماه یک‌بار سبدهای تغذیه‌ای که شامل مواد پروتئینی، خشکبار، حبوبات و لبنی هست، دریافت می‌کنند.
وی اظهار داشت: در راستای برنامه حمایتی تغذیه‌ای بنیاد علوی زیر نظر دفتر مقام معظم رهبری به‌منظور حمایت از زنان باردار و شیرده نیازمند، تعداد ۳۵۶ سبد کالا با همکاری واحد تغذیه شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان توزیع شد.
محمدحسین دریسی هدف از این برنامه را، ارتقای سطح سلامت تغذیه‌ای زنان باردار و شیرده عنوان کرد و افزود: غذایی که در دوران بارداری مصرف می‌شود نیازهای تغذیه‌ای مادر و همچنین رشد جنین را تأمین می‌کند ولی متأسفانه محرومیت‌های اقتصادی و درآمد پایین در بسیاری از موارد منجر به کاهش توان خرید مواد غذایی مناسب و باارزش می‌شود.
وی گفت: مادران باردار و شیرده با شاخص بهداشتی پایین، نظیر وزن کمتر از ۴۵ کیلوگرم، وزن‌گیری نامطلوب، دوقلویی و چند قلوبی که ازنظر وضعیت اقتصادی دچار مشکل باشند، توسط مراقبین سلامت و بهورزان شناسایی و به ستاد شبکه معرفی می‌شوند که به مدت یک سال تحت پوشش این برنامه تغذیه‌ای قرار می‌گیرند و هر مادر باردار و شیرده طی این دوره، شش سبد غذایی که هر دوره شامل دو سبد غذایی است دریافت می‌کند.
معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان خاطرنشان کرد: بر اساس پایش‌های انجام‌گرفته از زنان باردار و شیرده در این طرح حمایتی، نشان‌دهنده وزن‌گیری مطلوب آن‌ها در زمان بارداری و شیردهی است.
وی گفت: در این دوره ۳۶۵ سبد کالا مربوط به ماه‌های مرداد و شهریور که شامل ۱۴ قلم مواد غذایی است، بین ۱۷۸ زن باردار و شیرده نیازمند توزیع‌شده است.

تبلیغات