5180

رئیس اداره حقوقی راهور ناجا گفت: در مورد وضعیت پرونده ضرب و شتم مأمور پلیس توسط بخشدار  رأی قطعی صادر شده و 3 ماه حبس تعزیری تعلیقی به بخشدار جوکار تعلق گرفت.

بخشدار جوکار به 3 ماه حبس محکوم شد

سرهنگ ترحمی رئیس اداره حقوقی راهور ناجا اظهار کرد: در مورد وضعیت پرونده ضرب و شتم مأمور پلیس توسط بخشدار جوکار رأی قطعی صادر شده و 3 ماه حبستعزیری تعلیقی به بخشدار جوکار تعلق گرفت.

وی افزود:در خصوص پرونده فرودگاه مهرآباد و ضرب‌ و شتم مأمور پلیس راهور توسط نماینده بیجار، ناجا به شدت پیگیر این مسأله است؛ دو بار قاضی مربوطه با مجلس مکاتبه کرده و منتظر پاسخ مجلس هستیم. 

رئیس اداره حقوقی راهور ناجا گفت: نیروی انتظامی تا احقاق حق مأمور خود و همچنین مأموریتی که به مأمور خود محول کرده است پیگیر پرونده است.پارس نیوز

اضافه کردن نظر

تبلیغات